{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1399/02/22

آزمون آنلاین تستی دین و زندگی (1) دهم انسانی | درس 8: فرجام کار

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی1 بهمن
شامل مباحث: درس 8: فرجام کار
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین تستی دین و زندگی (1) دهم انسانی | درس 8: فرجام کار
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 22 اردیبهشت 1399
  

کدام مورد از موارد زیر با حدیث نبوی «الدنیا مزرعه الاخره» ارتباط مناسبی دارند؟
الف) سرنوشت ابدی و اخروی ما براساس اعمال دنیوی ماست.
ب) کسی که در دنیا ربا می‌خورد، آتش از درون او زبانه می‌کشد.
ج) دل مناسب ترین و بهترین زمین برای کشت محصول دنیاست.
د) هر عملی که در زندگی دنیوی انجام می‌دهیم، تصویر آن در آخرت نمایش داده می‌شود.