1395/10/13

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 1: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

ریاضی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

درجۀ چند جمله ای $ 3x^2 - 4x + 1 $ نسبت به متغیر x کدام است؟