1398/5/14

آزمون تستی فصل 1 زیست دهم تجربی | دنیای زنده

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: دنیای زنده
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/14
  

زیست شناسان به منظور افزایش بازدهی تولید سوخت های زیستی از کدام مورد استفاده نمی کنند؟