1398/8/22

آزمون تستی فصل 3 ریاضی پایه نهم | استدلال و اثبات در هندسه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مثلث متساوی الساقین ABC داریم AC = AB  و $\angle A = 32^\circ $. قاعده‌ی BC را به اندازه‌ی ساق تا نقطه‌ی D امتداد می‌دهیم. زاویه‌ی ADC چند درجه است؟