1395/9/21

آزمون تستی درس 5 قرآن هشتم

قرآن هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 5: سوره قصص، فضیل زنده می‌شود
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

معنی صحیح « نَبَأ  » کدام گزینه است؟