1395/10/7

آزمون تستی درس 10 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 10: سوره نوح و مُزَّمِّل، از معلم زبان، آموختیم
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/7
  

کدام گزینه به ترتیب معنی لغات قرآنی «ساءَ، صَّدوا، عَسی، تَبار» است؟