1395/7/10

آزمون تستی درس اول آمادگی دفاعی نهم | امنیت، تهدید

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: امنیت
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 مهر 95
  

 به خطرات و عواملی که امنیت کشور را از بین می‌برند ...................... می‌گویند.