1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 ریاضی (1) دهم دبیرستان | درس دوم: دایره مثلثاتی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- مثلثات
درس 2: دایره مثلثاتی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

اگر $\tan \alpha =-5$ و $\alpha $ در ربع چهارم دایرهٔ مثلثاتی باشد، حاصل $\cot \alpha \sin \alpha +3\cos \alpha $ برابر است با: