1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 ریاضی (1) دهم دبیرستان | درس دوم: دایره مثلثاتی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل دوم- مثلثات
درس 2: دایره مثلثاتی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 15 شهریور 97
  

در مثلث ABC با سه زاویه حاده، ضلع BC  و زاویه‌های $\hat{C} و \hat{B} $داده شده‌اند. طول ارتفاع وارد بر ضلع BC کدام است؟