سوالات درس شیمی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398

شیمی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/13
  

از خوانندگان و نوازندگان دوره ساسانی، با چه عنوانی یاد شده است؟