1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی پنجم دبستان | اندازه‌گیری (نمونه 1)

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مساحت گستردۀ مکعب مستطیل به ابعاد 4 و 6 و 8 سانتی‌متر، چقدر است؟