1397/8/10

تست کنکور جامعه شناسی (3) رشته انسانی | درس ۱: ذخیره دانشی

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: ذخیرۀ دانشی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/10
  

كدام مورد در رابطه با ذخيرهٔ دانشی نادرست است؟