1396/2/16

آزمون تستی فصل 14 علوم تجربی پایه هشتم | نور و ویژگی‌های آن

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 14: نور و ویژگی‌های آن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام آینه تصویر را کوچکتر و مجازی نشان می‌دهد؟