1398/9/20

آزمون آنلاین تستی فصل 5 علوم هشتم | حس و حرکت

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 5: حس و حرکت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/9/20
  

کدام مورد در خصوص گیرنده های نوری چشم نادرست است؟