1397/5/2

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 2-1 جریان الکتریکی

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 2: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
2-١ جریان الکتریکی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 مرداد 97
  

در مدار شکل مقابل مقاومت بین دو نقطه A و B برابر با چند است؟