1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 6 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: سامانه بافتی (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 2: سامانۀ بافتی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

کدام تغییر دیواره‌ی یاخته‌ای گیاهان در کاهش از دست دادن آب نقش مؤثرتری دارد؟