{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1397/10/24

آزمون تستی درس های 4 و 5 علوم و فنون ادبی (3) پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) آذر
شامل مباحث:
درس 4: سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
درس 5: اختیارات شاعری (1): زبانی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی درس های 4 و 5 علوم و فنون ادبی (3) پایه دوازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 24 دی 1397
  

کدام گزینه بیانگر «سطح ادبی» شعر در قرن‌های دوازدهم و سیزدهم است؟