1395/11/3

آزمون تستی درس هشتم فارسی هشتم | آزادگی

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 8: آزادگی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 بهمن 95
  

در بیت «عمر در خارکشی باخته‌ای *** عزّت از خواری نشناخته‌ای» کلمات مشخص شده به ترتیب چه نقش دستوری دارند؟