1395/7/12

آزمون تستی فصل 1 فیزیک دهم | مبحث اندازه گیری: خطا و دقت

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 مهر 95
  

حاصل کدام یک از نسبت های زیر از بقیه کوچک تر است؟

روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد