1398/11/15

سوالات تستی سطح متوسط آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون های آزمایشی علوم هشتم | زمین شناسی (فصل 11 و 12 و 13)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 11: کانی‌ها
فصل 12: سنگ‌ها
فصل 13: هوازدگی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه مراحل هوازدگی سنگ‌ها در اثر یخ زدن آب را درست نشان می‌دهد؟