1396/10/26

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش دوم فیزیک (فصل 8 و 9)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 8: فشار و آثار آن
فصل 9: ماشین‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر سطح قاعده ي يك مخزن آب دو برابر شود و ارتفاع آب ثابت بماند، فشار وارد بر سطح چه تغييري مي كند؟