1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جسمی به جرم $m$ روی یک سطح افقی در حال سکون قرار دارد. نیروی افقی $\overset{\to }{\mathop{F}}\,$ را موازی با سطح به جسم وارد می‌کنیم. اگر نمودار اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم بر حسب اندازهٔ نیروی $\overset{\to }{\mathop{F}}\,$ مطابق شکل زیر باشد، نسبت ضریب اصطکاک جنبشی به ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح افقی کدام است؟