1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شكل‌های مقابل، جرم سه جسم و ضريب اصطكاك جنبشی آن ها با سطح افقی يكسان است و سه جسم در حال حركت روی سطح افقی‌اند. كدام گزينه دربارهٔ بزرگی نيروی اصطكاك جنبشی وارد بر آن‌ها درست است؟