سوالات درس زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل کشور 1398

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/14