1398/11/18

سوالات آزمون تستی فصل نهم مطالعات اجتماعی نهم | فرهنگ و هویت (درس 17 و 18)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 17: فرهنگ
درس 18: هویت
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام گزينه جزء لايه های عميق تر فرهنگ هستند؟