1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 فیزیک دهم | فشار در شاره ها (نمونه B)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
4-2 فشار در شاره‌ها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه در مورد ویژگی های فیزیکی یک ماده درست است؟