1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اسفند
شامل مباحث: درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 فروردین 98
  

آهنگ متوسط تغییر تابع با ضابطه‌ی $f\left( x \right)=\sqrt{{{x}^{2}}+144}$ نسبت به تغییر $x$ روی بازه‌ای از $x=5$ تا $x=9$ کدام است؟