1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در تابع با ضابطه‌ی $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+4x-2$ ، تفاضل آهنگ لحظه‌ای در نقطه‌ی $a+\frac{h}{2}$ از آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر $x$ از اعداد $a$ به $a+h$ تغییر کند، کدام است؟