1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در تابع با ضابطه‌ی $f\left( x \right)=\sqrt{x}$ ، آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به تغییر متغییر $x$ ، در نقطه‌ی $x=1$ با نمو متغییر $0/21$ ، از آهنگ لحظه‌ای تابع در این نقطه، چقدر کمتر است؟