{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1396/08/8

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ تجربی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (5-1-میدان الکتریکی حاصل از یک ذرۀ باردار)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث: قسمت 5: میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 8 آبان 1396
  

نمودار میدان الکتریکی بر حسب فاصله در اطراف یک ذرۀ باردار به صورت شکل زیر نشان داده شده است. فاصلۀ r در این نمودار برابر چند سانتی‌متر است؟

تعداد تست: 1243
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان