{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/11/16

آزمون مجازی نوبت دوم ریاضی یازدهم رشته تجربی | سری 1

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبر
فصل 2: هندسه
فصل 3: تابع
فصل 4: مثلثات
فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمی
فصل 6: حد و پیوستگی
فصل 7: آمار و احتمال
  تعداد سوالات: 32
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 130 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 بهمن 1399
  

مقدار عبارت زیر چقدر است؟

${{\cos \left( {{{190}^ \circ }} \right) + \sin \left( { - {{270}^ \circ }} \right)} \over {\sin \left( { - {{180}^ \circ }} \right) - \cos \left( { - {{360}^ \circ }} \right)}} = $

تعداد تست: 1074
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان