1397/10/2

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی انگلیسی دوازدهم |‌ درس 1 (نمونه B)

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: Lesson 1: Sense of Appreciation
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

The government is still thinking about . . . the best possible medical care for the people who have been affected by the terrible earthquake that has recently occurred in this city.