1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 3: دستگاه معادلۀ خطی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر  $ \begin{cases} x^2 + xy = 7 \\ y^2 + xy  = 9 \end{cases} $ باشد، حاصل $ x + y $ کدام است؟ ( $ x,y >0 $ )