1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 3: دستگاه معادلۀ خطی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل