آزمون آزمایشی جمع بندی ادبیات فارسی (3) دوازدهم ویژه آمادگی کنکور سراسری همه رشته های نظری

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فرماندهی ناوهای جنگی دوره هخامنشی را کدام اقوام برعهده داشتند؟