{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1401/12/5

آزمون آنلاین فیزیک سال دوازدهم | فصل 4: بازتاب، شکست، پراش و تداخل موج

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: برهم کنش‌های موج
قسمت 1: بازتاب موج
قسمت 2: شکست موج
قسمت 3: پراش موج
قسمت 4: تداخل امواج
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین فیزیک سال دوازدهم | فصل 4: بازتاب، شکست، پراش و تداخل موج
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
بروزرسانی شده در 5 اسفند 1401
  

@@سوالات فصل چهارم: برهم کنش های موج@@

هر یک از عبارت‌های ستون اول با یکی از عبارت‌های ستون دوم مرتبط است. آنها را در پاسخبرگ مشخص کنید.

«ستون اول»

الف) اندازه‌گیری تندی شارش خون
ب) پدیدۀ سراب
پ) میکروفون سهمی
ت) گسترش امواج در اطراف یک شکاف باریک

«ستون دوم»

1- بازتاب امواج صوتی
2- پراش
3- مکان‌یابی پژواکی
4- امواج ایستاده
5- شکست نور