1397/3/22

آزمون آنلاین علوم پایه پنجم ابتدائی |‌ درس 1 تا 9

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 3: رنگین کمان
درس 4: برگی از تاریخ زمین
درس 5: حرکت بدن
درس 7: چه خبر؟ (2)
درس 8: کارها آسان می‌شود (1)
درس 9: کارها آسان می‌شود (2)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حسین می خواهد فرضیه ی زیر را آزمایش کند:

«هر چه دانه نخود بزرگ تر باشد، زودتر جوانه می زند.» او برای آزمودن فرضیه ی خود چه چیزهایی را باید ثابت نگه دارد؟