1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: رگ های خونی (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 2: رگ‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارات درست هستند؟

الف) گویچه های قرمز نقش مختصری در جابجایی و دفع دی اکسید کربن دارند.

ب) میوگلوبین و هموگلوبین، از پروتئین های محلول در خوناب محسوب می شوند.

ج) گویچه های قرمز در بسیاری از پستانداران بدون هسته هستند.

د) در تخریب یاخته های کناری غده های معده، فرد به کم خونی خطرناکی دچار می شود.