1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 فیزیک دهم | نیروهای بین مولکولی (نمونه B)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
2-2 نیروهای بین مولکولی
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل مقابل چنانچه یک توپ فوتبال را به تدریج در مایع تراکم‌ناپذیر فرو بریم، اندازه نیروی ارشمیدس (نیروی شناوری) وارد بر آن چه تغییری می‌کند؟