1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 فیزیک دهم | نیروهای بین مولکولی (نمونه B)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
2-2 نیروهای بین مولکولی
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

یک قطره از مایع A را روی ظرف مسطح B می ریزیم. اگر نیروی دگرچسبی بین A و B بیشتر از نیروی هم چسبی مولکول های A باشد، مایع A ........ .