1398/12/15

آزمون چهارگزینه ای ریاضی نهم | فصل 5: عبارت های جبری

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 5: عبارت‌های جبری
درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جواب نامعادلۀ $ 2x - 6 < 4 + 4x $ کدام گزینه است؟