1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 ریاضی دهم | درس دوم: ریشه n‌ام

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
درس 2: ريشه nام
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15