1398/10/27

آزمون تستی تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس 5: انقلاب مشروطه ایران

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 5: انقلاب مشروطۀ ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/10/27
  

انقلاب مشروطه از چه طریقی در پی تبدیل حکومت مستبد، ناکار آمد و ناسالم قاجار به حکومتی قانونمند، سالم و کارآمد بود؟