1399/2/10

آزمون املای فارسی اول دبستان شهید داودآبادی | درس 17 تا 21

فارسی اول دبستان فروردین
شامل مباحث:
درس 11: فـ ف ــ خـ خ
درس 12: قـ ق ــ لـ ل
درس 13: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس 17: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس 18: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس 19: حَلَزون ”حـ ح“
درس 20: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس 21: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اردیبهشت 99
  

کدام جمله درست نوشته شده است؟

سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین