1399/2/21

آزمون مجازی شماره 1 نوبت دوم علوم تجربی ششم دبستان | خرداد 1399

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: سرگذشت دفتر من
درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی
درس 4: سفر به اعماق زمین
درس 5: زمین پویا
درس 6: ورزش و نیرو (1)
درس 7: ورزش و نیرو (2)
درس 8: طراحی کنیم و بسازیم
درس 9: سفر انرژی
درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
درس 11: شگفتی‌های برگ
درس 12: جنگل برای کیست؟
درس 13: سالم بمانیم
درس 14: از گذشته تا آینده
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1399/2/21