{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1401/06/5

سری سوم: سوالات آزمون مجازی ترم دوم دین و زندگی (1) دهم متوسطه دوم (مخصوص رشته انسانی)

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی1 اردیبهشت
شامل مباحث:
درس 1: هدف زندگی
درس 2: پر پرواز
درس 3: خود حقیقی (فقط انسانی)
درس 4: پنجره‌ای به روشنایی
درس 5: آیندۀ روشن
درس 6: منزلگاه بعد
درس 7: واقعۀ بزرگ
درس 8: فرجام کار
درس 9: آهنگ سفر
درس 10: اعتماد بر او (فقط انسانی)
درس 11: دوستی با خدا
درس 12: یاری از نماز و روزه
درس 13: فضیلت آراستگی
درس 14: زیبایی پوشیدگی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سری سوم: سوالات آزمون مجازی ترم دوم دین و زندگی (1) دهم متوسطه دوم (مخصوص رشته انسانی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 5 شهریور 1401
  

عرضه نابه‌جای احساسات لطیف زنان چه عاقبتی خواهد داشت؟