1396/11/8

آزمون تستی آمادگی پیشرفت تحصیلی علوم کلاس پنجم ابتدائی | درس 4 و 5 و 6

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث:
درس 4: برگی از تاریخ زمین
درس 5: حرکت بدن
درس 6: چه خبر؟ (1)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شرایط مشابه از بدن کدام یک فسیل بهتری تشکیل می شود؟