1399/2/6

آزمون مجازی شماره 1 نوبت دوم علوم پایه هفتم | خرداد 1399

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: تجربه و تفکر
فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن
فصل 3: اتم‌ها الفبای مواد
فصل 4: مواد پیرامون ما
فصل 5: از معدن تا خانه
فصل 6: سفر آب روی زمین
فصل 7: سفر آب درون زمین
فصل 8: انرژی و تبدیل‌های آن
فصل 9: منابع انرژی
فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
فصل 11: یاخته و سازمان بندی آن
فصل 12: سفره سلامت
فصل 13: سفر غذا
فصل 14: گردش مواد
فصل 15: تبادل با محیط
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1399/2/6
  

یک تکه نان را در دهان خوب می جویم. سپس در یک ظرف گذاشته و روی آن محلول ید می ریزیم. رنگ آن ...................... ، زیرا .......................