{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1397/09/30

تست کنکور سراسری فصل 2 شیمی (3) دوازدهم | تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3) دی
شامل مباحث: قسمت 3: تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور سراسری فصل 2 شیمی (3) دوازدهم | تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 آذر 1397
  

در مرحله پایانی استخراج فلز منیزیم از آب دریا:
الف) کدام سلول الکتروشیمیایی، گالوانی یا الکترولیتی به کار می‌رود؟
ب) در تهیه این فلز، از کدام نمک مذاب یا محلول منیزیم کلرید استفاده می‌شود؟
پ) جهت حرکت یون‌های منیزیم در این سلول، به سمت کدام الکترود است؟ چرا؟