1397/6/9

آزمون تستی درس 16 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | روزنامه های دیواری

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 16: روزنامه‌های دیواری
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

انجام كدام كار سبب می شود امتياز كار نامه‌‌ی زندگی ما بالا برود؟