1396/3/31

سوالات تستی مطالعات اجتماعی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 60 سوال پر تکرار

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 60
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نقش دستوری کلمات مشخص شده ی زیر، به ترتیب در کدام گزینه، به صورت صحیح آمده است؟

«ای مادر عزیز که جان داده ای مرا          سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو»