1395/11/11

آزمون آنلاین درس 11 مطالعات اجتماعی نهم | تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عهدنامه گلستان در زمان کدام پادشاه قاجار به ایران تحمیل شد؟