1395/10/8

آزمون تستی درس 11 پیام آسمانی نهم | انفاق

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه فروردین
شامل مباحث: درس 11: انفاق
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 8 دی 95
  

کدام یک از مثال‌های وقف نیست؟