1395/10/8

آزمون تستی درس 11 پیام آسمانی نهم | انفاق

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 11: انفاق
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/8
  

پیامبر اکرم (ص) عاقبت مدارا کردن با مردم در دریافت قرض را چه می‎دانند؟