1395/10/30

آزمون تستی درس 5 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | آب و هوای ایران

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 5: آب و هوای ایران
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل