1396/1/27

آزمون تستی درس 12 فارسی نهم | پیام آور رحمت

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 12: پیام‌آور رحمت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل