1397/10/22

تست جامعه‌شناسی (3) دوازدهم انسانی | درس 1 تا 3

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: ذخیرۀ دانشی
درس 2: علوم اجتماعی
درس 3: نظم اجتماعی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/22
  

در رابطه با علوم اجتماعی کدام گزینه درست خواهد بود؟